Site logo
Site logo
Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Zij zijn beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. En dus investeren het HbR in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, nieuwe haventerreinen (Maasvlakte 2), openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart. Met als missie: ‘het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in partnerschap dè Europese haven van wereldklasse.’

Juist dat partnerschap leidt bij de marketing nog wel eens tot dilemma’s: is het merk Port of Rotterdam nu voor het HbR als organisatie of voor de gezamenlijke marketingactiviteiten van HbR en andere partners binnen de haven van Rotterdam?
En wil iedereen wel mee ‘onder’ het merk Port of Rotterdam?
Vanwege Tonny Wormer’s inzicht in het krachtenveld en speelveld van het Havenbedrijf Rotterdam in combinatie met diepgaande kennis van de organisatie HbR en van merkenstrategie, is Bientôt gevraagd een expert-advies te geven over het Port-branding dilemma. Een advies dat zowel voor corporate als voor marketing communicatie werkbaar is en dat recht doet aan de opgebouwde merkwaarde.

Terug