Site logo
Site logo
Met een nieuwe huisstijl maakt het bureau manifest dat het een vanzelfsprekend onderdeel is van het beroepsveld, maar met een heel eigen en afgebakende taak. Het meer expliciet maken van haar positie en het belang van de werkzaamheden in het kader van de titelbescherming, zijn tevens aanleiding voor bestuur en directie om toekomstgericht te kijken naar visie en communicatie met het doel om voort te bouwen op de degelijke positie die het bureau sinds haar oprichting heeft gerealiseerd.
    Bientôt heeft bestuur en directie van het Bureau Architecten Register begeleid bij het opstellen van een aangepaste missie, visie en strategie voor het Bureau. Deze visie is in grote interactie, onder andere met werksessies, tot stand gekomen. Daardoor is tevens gewerkt aan begripsbevordering tussen bestuur en directie.


    Terug