Site logo
Site logo
Na het zien van Sir Ken Robinson’s TED Talk http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html wilde Bientôt iets bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaat dat meer aandacht en ruimte zou geven aan creativiteit als vanzelfsprekend onderdeel van de basisschool educatie. Dit vanuit de overtuiging dat een gelijktijdige ontwikkeling van creatieve en cognitieve kwaliteiten van jongs af aan, leidt tot betere schoolprestaties en meer complete mensen.
Bientôt legde contacten met Museum Boymans van Beuningen, Villa Zebra, Kunst en Cultuur Rotterdam (KCR), SKVR, de Willem de Kooning Academie en I-Lab van Ellen de Monchy om te komen tot een gezamenlijke visie op CREXC creativity & excellence. Hoewel de wil er bij de verschillende organisaties duidelijk was, is het initiatief onder invloed van actuele politieke ontwikkelingen gestaakt. De culturele sector had daardoor prioriteiten van meer existentiële aard. KCR zet gelukkig haar werkzaamheden gestaag voort, zodat Rotterdamse basisscholen –via onder andere docentenprogramma’s- hun creatieve onderwijs kunnen verbeteren.

Terug