Site logo
Site logo
Met donaties uit het Job Dura Fonds worden elk jaar weer initiatieven gesteund van particulieren, buurten, verenigingen, instellingen en projectgroepen die de stad helpen transformeren naar de wensen van nu en straks. Het Job Dura Fonds steunt voornamelijk initiatieven die geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van reguliere financieringsmogelijkheden. Tweejaarlijks reikt de stichting de Job Dura Prijs uit, alsmede de Daan Dura Aanmoedingingsprijs.

    De Stichting Job Dura Fonds heeft Bientôt om advies gevraagd met het oog op een sterker impactprofiel. Bientôt legde contacten met het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP), deed onderzoek naar impact van goede doelen en stelde een aangescherpte visie op voor het Job Dura Fonds. Tevens verzorgde Bientôt de praktische handreiking voor het bureau van de stichting, om onder andere met communicatie meer uiting te geven aan het gewenste impactprofiel en de Job Dura Fonds community-building.


    Terug