Site logo
Site logo
Door het kabinet Rutte I (2010-2012) is het Topsectorenbeleid geformuleerd om de Nederlandse economie gericht te doen ontwikkelen. Een van de geoormerkte sectoren is de Topsector Logistiek. In eerste instantie hebben prominente vertegenwoordigers uit deze sector zich gebogen over de inhoud van het sectorbeleid voor de Nederlandse logistiek. Hun aanpak staat geformuleerd in de nota ‘Partituur naar de Top’. Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is een van de (belangrijkste) acties uit de uitvoeringsagenda Topsector Logistiek. Bij de ontwikkeling van dit NLIP is een groot aantal stakeholders betrokken. Er is sprake van een complex krachtenveld.
Nadat overeenstemming was bereikt over doel, uitgangspunten, scope, eerste toepassingsgebieden en governance voor een NLIP is Bientôt gevraagd om een merk-, positionerings- en communicatiestrategie op te stellen. Daarbij steunend op de inhoudelijke kennis en het inzicht in de complexiteit van issues bij de betrokken partners door middel van een werksessie.

De opgeleverde strategie met uitwerkingssuggesties dient als leidraad voor de omgevings- en communicatie-acties in de komende jaren.

Terug