Site logo
Site logo
Herpositionering
Vijf jaar na de oprichting van Port infolink is de marktpositie behoorlijk veranderd. Port infolink begon met een bescheiden merkpositionering, om vertrouwen te winnen en om aan te tonen dat beloftes werden nagekomen. In 2007 was de marktpositie zodanig, dat Port infolink inmiddels een sterk merk was geworden en dat de scope van de organisatiestrategie veranderde.
Samen met de opdrachtgever, ontwikkelde Bientôt de nieuwe merkpositionering. Op basis van deskresearch en de kennis van de havencommunity, ontwikkelde Bientôt de aangescherpte identiteit, missie, visie en merkbelofte. In een werksessie met sleutelpersonen van Port infolink, werd de merkpersoonlijkheid eigen gemaakt. Bientôt vertaalde de merkessentie in adviezen voor het communicatiebeleid en de visuele identiteit.

Terug